Birga zamin yaratamiz!

Bizning asosiy maqsadimiz - mamlakatning barqaror rivojlanishiga ko'maklashish va aholi turmush darajasini oshirish.

Yangiliklar

Yangiliklar

Yashil zamin, bahor 2023

#birgayashilzaminyaratamiz #yashilzamin
Batafsil
16 Mart